Awis
            

Přihlášení do systému

Systém pro vedení obchodních případů, řízení procesů ve firmě, evidence zaměstnanců, nemocenské, docházky. Obsahuje fakturaci, sklady, objednávky. Evidence dodavatelů dle norem ISO9001, neshody. Zahrnuje řešení úkolů pro zaměstnance, vedení projektů, dokumenty ke stažení a další...